top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

Run Mimarlık (“Şirket”) olarak www.runmimarlık.com ve www.runarchitects.com alan adlarına bağlı web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik, kişisel verilerinin korunmasını ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikamız ile hangi verilerin ne şartlar ve amaçlarla toplandığını, saklandığını ve işlendiğini; işlenen verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz.


 

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Amaçları

 

Siz ziyaretçilerimizi Web Sitesi’nde en iyi kullanım deneyimi ile karşılamak, sunduğumuz hizmetleri en iyi şekilde tanıtmak, ziyaretleriniz esnasında karşılaşabileceğiniz teknik ve içerik bağlamındaki zorluk veya sorunlar varsa bunları tespit edip iyileştirmek; dijital pazarlama hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik öngörüler elde etmek ve planlamalar yapmak; talepleriniz doğrultusunda sizinle iletişime geçmek; özetle analiz ve iletişim amaçları ile verileri toplamak, saklamak ve kullanmaktayız. İlgili analizleri gerçekleştirmek ve hizmetlerimizi, ziyaretçi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilmek ve daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.


 

II. Ne tür bilgiler topluyoruz? Kişisel verilerinizi neden topluyoruz?

 

Web Sitesi’ni ziyaret yoluyla veya başka yollarla bize sunduğunuz tüm bilgileri topluyor ve depoluyoruz. Bunun yanı sıra, bilgisayarınızı İnternete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresini, bilgisayar ve bağlantı bilgilerinizi topluyoruz. Sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara olan ziyaretinizin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemler de dahil olmak üzere oturum bilgileri ölçmek ve toplamak için yazılım araçları kullanabiliriz. Ayrıca bizimle iletişime geçmek üzere iletişim formunu kullanmanız halinde formda belirttiğiniz isim soyisim, e-mail adresi, tercihen paylaştığınız telefon numarası ve mesajınızda belirtmek istediğiniz bilgilerinizi de topluyor ve talebiniz doğrultusunda sizinle geri iletişime geçebilmek üzere saklıyoruz.

III. Bilgileri nasıl topluyoruz?

 

Şirket ile iletişime geçmek üzere Web Sitesi’nde yer alan iletişim formunu kullanmayı tercih etmiş olma halinizde, formu doldurarak gönderme işlemi yaptığınızda sürecin bir parçası olarak bize sağlamış olduğunuz adınız, adresiniz, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileri sizinle geri iletişime geçmek üzere toplamakta ve saklamaktayız. Kişisel bilgileriniz sadece yukarıda bahsedilen iletişim amacıyla talebinize istinaden kullanılacaktır.

 

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgilerinizi ise, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Web Sitesi’nde kullanılan çerez türleri, kullanım amaçları ve saklanma sürelerine ilişkin detaylar için lütfen Web Sitesi’nde yer alan “Çerez Politikamız”ı inceleyiniz. ( https://www.runmimarlik.com/cerez-politikasi veya https://www.runarchitects.com/cerez-politikasi )


 

IV. Sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini nasıl depoluyor, kullanıyor ve paylaşıyoruz?

 

Web Sitesi Wix.com platformunda barındırılmaktadır. Platform Web Sitelerimiz ile şirketimizi ve hizmetlerimizi tanıtma imkanı sunmaktadır. Verileriniz Web Sitesi’nin veri depoları, veri tabanları ve genel Wix.com uygulamaları aracılığıyla depolanabilir. Wix, verilerinizi bir güvenlik duvarı arkasındaki güvenli sunucularda depolar. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.


 

V. Çerezleri ve diğer izleme araçlarını nasıl kullanıyoruz?

 

Web Sitesi’nin kullanım performansını iyileştirmek ve şirketimizin tanıtımı amaçlı dijital pazarlama hedeflerini sağlamaya yönelik öngörüler elde etmek üzere çerezler ve izleme araçlarını kullanarak analiz verileri topluyoruz. Web Sitesi’nin düzgün çalışabilmesi için zorunlu olanlar haricindeki çerezlerin kullanımına dair Web Sitesi’ne giriş yaptığınız sırada Gizlilik ve Çerez Politikalarımıza erişim bağlantılarını paylaşarak çerez kullanımı için onayınıza başvuruyoruz. 

Web Sitesi’nde Wix.com platformunda kullandığımız ve diğer üçüncü taraf hizmetleri aracılığıyla kullanılan çerez türleri, kullanım amaçları ve saklanma sürelerine ilişkin detaylar için lütfen Web Sitesi’nde yer alan “Çerez Politikamız”ı inceleyiniz. ( https://www.runmimarlik.com/cerez-politikasi veya https://www.runarchitects.com/cerez-politikasi )


 

VI. Gizlilik Politikası güncellemeleri

 

Gizlilik Politikası’nı güncelleme hakkını saklı tutmaktayız, bu yüzden politikayı sık sık incelemenizi tavsiye ederiz. Değişiklikler ve açıklamalar Web Sitesi’nde paylaşıldığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. Bu politikada önemli değişiklikler yaparsak size buradan politikanın güncellendiğine dair bildirim yapacağız ve böylece topladığımız bilgilerden, bu bilgileri nasıl ve hangi durumlarda topladığımızdan ve kullandığımızdan ve ifşa edip etmediğimizden haberdar olabileceksiniz. 


 

VII. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@runarch.com  üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

VIII. Verilerinizin işlememizle ilgili talepleriniz, sorularınız ve iletişim bilgileriniz

 

Gizlilik Politikası uyarınca gizlilik ve kişisel verilerinizin işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde işbu politikayı kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Hakkınızda sahip olduğumuz herhangi bir kişisel bilgiye erişmek, bilgiyi düzeltmek, değiştirmek, silmek veya verilerinizin artık işlenmemesini isterseniz lütfen bizimle info@runarch.com üzerinden iletişime geçin veya “Çubuklu, Vatan Cd. No: 33/1 34805 Beykoz/İstanbul” adresimizden bize posta yoluyla ulaşın.

bottom of page